OLIVA VERDE vizează atingerea unor obiective pe termen lung atât in ceea ce privește protecția mediului cât și al unei activități economice de durată.

Tipuri de deseuri

www.olivaverde.ro

A. Deseuri municipale si asimilabile, care sunt deseuri generate in mediul urban si rural. Ele sunt grupate in:

A1 – Deseuri menajere, provenite din activitatea casnica, magazine, hoteluri, restaurante, institutii publice.

A2 – Deseuri stradale, specifice fluxurilor stradale (hartii, mase plastice, frunze, praf).

A3 – Deseuri din constructii si demolari, provenite din activitatea de constructii si modernizarea si intretinerea strazilor.

A4 – Namol orasenesc, rezultat din statiile de tratare a apelor uzate si menajere.

B. Deseuri sanitare, provenite din spitale, dispensare si cabinete medicale.

C. Deseuri de productie, rezultate din procesele tehnologice industriale sau agricole.

C1 Deseuri industriale stocabile, pe care normele europene le clasifica in:

Clasa 1 Deseuri industriale periculoase, dar netoxice, de exemplu azbest

Clasa 2 Deseuri industriale nepericuloase si netoxice.

Clasa 3 Deseuri inerte, de exemplu cele provenite din constructii.

Clasa 4 Deseuri toxice, de exemplu cele medicale, radioactive.

Clasa 5 Deseuri industriale produse in cantitati foarte mari, de exemplu cenusile produse de termocentralele care functioneaza pe carbune.

C2 Deseuri agro-zootehnice, provenite din agricultura si, in special, din zootehnie.

C3 Deseuri speciale, categorie in care intra explozibilii si substantele radioactive.