OLIVA VERDE vizează atingerea unor obiective pe termen lung atât in ceea ce privește protecția mediului cât și al unei activități economice de durată.

Managementul deseurilor

www.olivaverde.ro

De obicei, termenul se refera la materialele rezultate din activitati umane si la reducerea efectului lor asupra sanatatii oamenilor, a mediului sau aspectului unui habitat. Gestionarea deseurilor are ca scop si economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea partilor recuperabile. Deseurile gestionate pot fi atat solide, cat si lichide sau gazoase, precum si cu diverse proprietati (de exemplu radioactive), necesitand metode de tratare specifice fiecarora.

In Romania activitatea de gestionare a deseurilor este fundamentata pe OUG 78/2000, care implementeaza o serie de directive ale Consiliului Europei. Coordonarea acestei activitati cade in sarcina Ministerului Mediului si a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM).

Din punct de vedere economic, activitatea de gestionare a deseurilor in Romania are o pondere de 10 miliarde EUR.