OLIVA VERDE vizează atingerea unor obiective pe termen lung atât in ceea ce privește protecția mediului cât și al unei activități economice de durată.

Coduri deseuri

www.olivaverde.ro

Codurile deseurilor in Romania sunt reglementate prin Hotararea nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

 

sursa: www.mmediu.ro